(Norsk) Idrettshallen på Hankø Hotell & Spa utenfor Fredrikstad for konferanser

Idrettshallen

Idrettshallen, også kjent som Hankøhallen er en innendørs arena som kan leies til diverse aktiviteter. 

Hallens størrelse tilsvarer en normal håndballbane, og vi har arrangert alt fra messer, innebandykamper, gymtimer, fem-kamp og konserter i hallen.

Vi kan sette opp en bar og ha enkel servering inne i idrettshallen under aktiviteter om det ønskes.

Pris for leie: På forespørsel.