Idrettshallen

Idrettshallen, også kjent som Hankøhallen er en innendørs arena som kan leies til diverse aktiviteter. 

Hallens størrelse tilsvarer en normal håndballbane, og vi har arrangert alt fra messer, innebandykamper, gymtimer, fem-kamp og konserter i hallen.

Pris for leie: På forespørsel.